وقتی چوب های بدون استفاده تراشیده می شوند…

وقتی چوب های بدون استفاده تراشیده می شوند…

“رکس هومان ” هنرمندی است که با استفاده از چوبهای بدون استفاده در جنگل مجسمه های زیبایی خلق کرده است. او با ترکیب چوبهایی از جنس مختلف حالات باوقار پرندگان در حین پرواز و یا فرود را در قالب مجسمه های چوبی زیبا طراحی و خلق کرده است . طراحی و تراشیده شدن حرفه ای بالها و چهره پرندگان که با هنر نقاشی روی چوب واضح تر نمایان شده اند از جزئیات دیدنی این مجسمه هاست . این هنرمند که به دلیل تنوع گونه ها و زیبایی طبیعت در نیوزیلند زندگی می کند برای اولین بار در سال 1970 دست به تراشیدن چوب و ساخت مجسمه زد و بعد از گذشت چندین سال جدیدترین طراحی های خود را که شامل 200 مدل و طرح زیباست به نمایش گذاشت…

2d10b51f06131185d6fa415fbf23af1d 2e66a8a1a506dd2a743dde380691c780 005e027777538ac5da1a8e2c4052ce23 5a595840792ea2b40b3f68c8360783ac 9e125838cd5a1ca22869d7f5a3296401 10f5f1db8bfa594ea1651639018773a0 45e891f1f8b21d38863c5fa314fb72c3 85f74628d68347ec1f112f199a5ec392 807c221b76a5f4490186082eef76bf6e 864d7e3b39b75b51637cbef32b6e387f 4815658eb8aa8491559d48fe479ec793 810a5f2ad577356cd48d142d7ddaf4e5 6901995a3de09f4611f9c616d855f893 74653463bf47c6b8d8c9eb745bda1207 c505db021c3bd7d175b37f5f279f632c e965a93beb097cc87606a8bb9299efb0 f0443fd15e9f90105c54c23bbce3a9ee Rex-Homan-2 Rex-Homan-5 Rex-Homan-9 d31795bec4ffd830c64a43d94de211c1

به اشتراک بگذارید

دیدگاه خود را بنویسید