دختری کوچک با قلبی به وسعت دریا

دختری کوچک با قلبی به وسعت دریا

این مرد چینی تو یه تصادف پارسال فلج میشه. زنش چند ماه بعد طلاق میگیره و دخترو پسرشو با خودش میبره ولی دخترش برمیگرده پیش باباش.6 سالشه و با همین سن کم از باباش مراقبت میکنه..

6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-1-5bb46dc751ef7__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-2-5bb46d8ea45c3__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-3-5bb46d915dff3__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-4-5bb46d9486026__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-5-5bb46d96c4826__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-5bb46f4569084__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-6-5bb46d9a4fb54__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-7-5bb46d9c5ca60__605 6-year-old-girl-jia-jia-help-paralysed-father-tian-haicheng-china-8-5bb46d9e1d532__605 photo_2018-10-06_22-06-37

به اشتراک بگذارید

دیدگاه خود را بنویسید