آینه خز

آینه خز

هنرمندی به اسم Daniel Rozin با استفاده از ۹۲۸ گلوله پشمی٬ ۴۲۸ موتور الکتریکی و کمی …

ادامه مطلب

با واقعیت روبرو شوید

با زنی زندگی میکنید که دیوانه وار دوستتان دارد،اما شما نمی خواهید با او ازدواج کنید و در این باره چیزی نیز به او نگفته اید. به او امیدواری می دهید که با شما بماند در حالی که در نهان میدانید که این رابطه دلخواه شما نیست و بعد هم می گویید که همه چیز خوب و عالی است. شاید برای شما خوب باشد ولی …

ادامه مطلب

موهبت هایت را بنگر نه محدودیت هایت را

امروز در اتوبوس دختری را دیدم با موهای طلایی، به او غبطه خوردم،خیلی بشاش به نظر می رسید. هنگام پیاده شدن در راهروی اتوبوس می لنگید. او فقط یک پا داشت و با عصا راه می رفت، اما هنگام عبور،لبخند می زد.
اوه،خدایا! مرا بخاطر گله هایم ببخش! من دو پا دارم،دنیا از آن من است.

ادامه مطلب

صفحه 160 از 160« ابتدا...130140150«156157158159160