گاهی گذشت میکنم

گاهی گذشت میکنم

سلام به روز و روشنی سلام به آهنگ خوش زندگی سلام به مهر و صفای …

ادامه مطلب

حواس نمی ذارید دیگه!!!!

حواس نمی ذارید دیگه!!!!

یه بارم داداشم پاش خورد به لیوان چای تا اومد به من چیزی بگه یادش …

ادامه مطلب

از کودکی پرسیدنند….

از کودکی پرسیدنند….

😀 😀 😀 یارو تو ژاپن راننده ی تاکسی میشه… هرکی براش دست بلند میکنه …

ادامه مطلب

خدا زودتر از خورشید بیداره

خدا زودتر از خورشید بیداره

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و امید دیگری است بگشای دلت را به مهربانی و …

ادامه مطلب

چرا در بستس؟

چرا در بستس؟

😀 😀 😀 تو فیلم خارجی‌ها یارو یه خفه‌شو میگه همه چیز تموم میشه تو …

ادامه مطلب

بگشای دلت را

بگشای دلت را

امروز را با یک لبخند آرامش خیال و قلبی سرشار از یاد خدا آغاز کن …

ادامه مطلب

عاشق ادبیاتشونم…..

عاشق ادبیاتشونم…..

😀 😀 😀 طبق محاسباتم میتونم اسفند آیفون ۷ بخرم اسفند ;۱۴۰۳ 😐 😀 😀 …

ادامه مطلب